Pravidelná setkání:

Všechna naše setkávání mají veřejný charakter a je zván každý, kdo má upřímný zájem dozvědět se více o Bohu, Ježíši, či našem sboru. Setkání označené hvězdičkou* jsou z organizačních důvodů nepravidelná a mají i občas pozměněné místo konání. Pro bližší informace prosím kontaktujte naše vedoucí zde.

Den a čas setkání místo
Neděle

8:45 – 9:15

Modlitební setkání Sborová budova
Neděle

9:30 – 11:30

Nedělní bohoslužba Sborová budova
Neděle

15:00 – 17:00

Skupinka v Hrádku n/N* Helena Švarcová

Pod tratí 639

Hrádek nad Nisou

Úterý

16:30 – 18:00

Skupinka v Novém Boru Sociální ubytovna

Severní 755

Úterý

17:00 – 19:00

Skupinka pro ženy Sborová budova
Středa

9:30 – 12:00

Skupinka pro maminky* Sborová budova
Středa

17:00 – 19:00

Skupinka pro seniory Sborová budova

velká besídka

Středa

17:00 – 19:00

Skupinka pro muže* Sborová budova

velký sál

Čtvrtek

16:30 – 18:30

Dorostový klub Sborová budova
Čtvrtek

19:00 – 21:00

Domácí skupinka Sborová budova
Pátek

18:00 – 21:30

Setkání mládeže Sborová budova
Sobota

19:30 – 21:30

 

Modlitební setkání Sborová budova