Když vnímám strach a zmatek v naší společnosti, jsem fakt vděčná za Boží pokoj a povzbuzování Ducha Svatého každý den.

Je dobré vědět, že mám v Nebi Tátu, který o mě ví, má mě rád, stará se o mě a má plán. Pro mě, pro tebe, pro každého z nás. A dobrý plán!
Ráda si připomínám zaslíbení z proroka Jeremiáše: “Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději.”
Více než kdy jindy si uvědomuju, že Ježíš je můj maják. Svítí mi ve dnech, které jsou bolavé a těžké. On svítí pořád, ale v těch temných chvílích to díky Bohu nepřehlédnu. Ježíš je mi i kotvou: poutá mě k Otci a k naději, když se zdá, že už nic nefunguje.
Majákem je pro mě taky tohle místo, sbor, který se tu schází. Není to samozřejmě v tom místě, ale ve vás, v Božích dětech, v synech, v malém stádci, jemuž se Bůh rozhodl udělit Království.
Za vás jsem vděčná zejména. Vidím vaše zápasy, pády a vítězství. Rosteme společně, zakořeňujeme a košatíme.
Těším se, co pro nás má Bůh v novém roce. Držím tu vizi Nového dne z roku 2020 a loňský Boží dar narození nového českého duchovního národa.
A rok 2022? Ten je plný Božích zaslíbení, ale i třesení a tříbení, a lásky, a moci, a darů, darů, darů…. 
(Napsáno 31.12. 2021 odpoledne)
ZahrádkaB-)