Misie Jižní Súdán zahájena!

13.7.2011

Právě dnes byla odletem Jendy Krajníka z Prahy-Ruzyně zahájena další fáze misijního působení našeho sboru. Pro ty, kteří dosud neslyšeli, nečetli čili nevědí, oč jde: zde najdete podrobnosti (včetně čísla bankovního konta, kam je možné posílat příspěvky na podporu této části Božího díla).

Na podporu této akce byla ustavena modlitební stráž, organizovaná Jiřkou. Je potěšující, že v prvním týdnu je velmi dobře pokrytá členy našeho sboru. S radostí mohu oznámit, že na výzvu Jiřky již zareagovali bratři a sestry z KS Žatec, kteří zorganizují úterní přímluvy po celou dobu aktuální fáze Jendovy mise (tzn. do konce srpna) – Bůh jim žehnej! Pro všechny, kterým dá Pán na srdce touhu se zapojit do modliteb a přímluv za naplnění Boží vůle v Jižním Súdánu, uvádím mailovou adresu organizátorky modlitební stráže – jirinahlavkova@seznam.cz.