Kalendář na listopad:

Úterý 29.10. v 18.30 u evangelíků na Svárově: Taizé – společné zpěvy a modlitby
Středa 30.10. v 18.00: Modlitby za národ a náš sbor
Pátek 1. – neděle 3.11. Praha v ohni:  Nepřetržité chvály. Sobota 18-20h. Proti proudu
Sobota 2.11. v 17.00: Aglow v našem sboru. Hostem bude Šárka Hromádková
Sobota 2.11. v 19.30: Modlitební 
Neděle 3.11. v 9.30: Shromáždění, Večeře Páně
Středa 6.11. v 18.00: Kurz milosti, téma Odvážní!
Sobota 9.11. v 19.30: Modlitební 
Neděle 10.10. v 9.30: Shromáždění
Sobota 16.11.: Modlitební konference v Praze  
Sobota 16.11. v 18.00 v našem sboru: Setkání s běloruským mesiánským pastorem a
Janem Novákem z Herrnhutu. (Není  modlitební)
Neděle 17.11. v 9.30: Shromáždění
Středa 20.11. v 18.00: Kurz milosti, téma Pokorní!
Sobota 23.11. v 19.30: Modlitební
Neděle 24.11. v 9.30: Shromáždění
Středa 27.11. v 18.00: Modlitby za národ
Pátek 29.11.: Večer mládeže svč. regionu v našem sboru
Sobota 30.11. od 15.00: Večer chval 
Neděle 1.12. v 9.30: Shromáždění, Večeře Páně
Středa 4.12. v 18.00: Kurz milosti, závěrečná lekce – Nesoucí ovoce!
Pátek 6.12. v 19.00: Vedoucí
Neděle 8.12. v 9.30: Shromáždění