CHCI BÝT SPASEN

Modlitba přijetí Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele je jednoduchá modlitba s dalekosáhlým významem.

Ten kdo se jí upřímě pomodlí, uzavírá smlouvu s Bohem o vysvobození z hříchů a o spasení své duše pro věčnost. Tuto smlouvu Bůh nikdy nezruší a je z jeho strany stále platná. Tato modlitba má ale význam pouze tehdy když si člověk uvědomí a přizná před Bohem, svou vlastní hříšnost a ve svém srdci má opravdovou touhu učinit Ježíše Krista Pánem svého života.

Pokud ses tak rozhodl a věříš tomu, co je napsáno v Bibli, můžeš nahlas pronést následující modlitbu, kterou uzavřeš s Bohem smlouvu a přijmeš spasení od Ježíše Krista, který za tebe nesl tvé viny na kříži.

Moje rozhodnutí přijmout Ježíše Krista za svého Spasitele:

„Pane Bože, vyznávám, že jsem hříšník a zasluhuji smrt. Věřím Pane Ježíši, že jsi zemřel za všechny mé hříchy a děkuji Ti za to. Věřím, že jsi vstal z mrtvých proto, abych byl zachráněn pro věčnost. Prosím, vstup nyní do mého srdce a staň se Pánem mého života. Nyní tě Ježíši přijímám jako svého Pána a Spasitele. Amen“


Touto jednoduchou modlitbou jsi zachráněný pro věčnost, znovu ses narodil a stal ses Božím dítětem.

Vyznávej Bohu všechny hříchy, které ti Duch svatý někdy připomene. Každý den se modli – mluv s Bohem o všem, co máš na srdci a denně si čti v Bibli.


Matouš 4:4
„Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“

Zapamatuj si datum svého znovuzrození.


Jan 5:24
„Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“