Vítáme Vás na stránkách

KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ ČESKÁ LÍPA

Vzhledem k omezením ohledně shromažďování vyhlášeným vládou ČR jsme dnes jako starší sboru rozhodli

 • zrušení normálních nedělních bohoslužeb ve sborové budově do 31. 3. 2020
 • doporučujeme ale scházet  se po rodinách, nebo jak jste si blízko v dosahu svého bydliště, k nedělním setkáním. Domluva kdy a kde a program je na vás
 • dále doporučujeme scházet se na skupinkách, jak jste zvyklí (nebylo zatím omezeno)
 • neruší se zatím ani sobotní modlitební, setkání mládeže ani dorostu  (nebylo zatím omezeno)
 • romská nedělní shromáždění budou také zrušena
Neděláme to ani tak z obavy z koronaviru ale spíše proto, abychom nebyli pohoršením lidem kolem nás.
Jako starší jsme připraveni vás na požádání navštívit.
Doporučujeme věnovat pozornost vztahům ve sboru a lidem kolem nás. Mnozí jsou zaskočeni situací. Vlídné slovo, svědectví, či praktická pomoc jsou v tuto dobu dobrým svědectvím o Ježíši.
Dále se ruší církevní setkání
 • ekumenická bohoslužba 17. 3. 2020
 • setkání našeho sboru s Wessiem plánované na 19. 3. 2020
 • regionální seminář s Wessiem v penzionu Ráj plánovaný na 20. – 22. 3. 2020
V ohrožení jsou tyto plánované akce (prosím o modlitby)
 • regionální Severočeská pastorálka v České Lípě plánovaná na 18. 3. 2020 (zatím se neruší)
 • přípravné setkání na regionální  Svolání (turné) Nového dne v Liberci 24. 3. 2020 a následně samo svolání plánované na 12. 5 . 2020
 • regionální Severočeská konference v České Lípě plánovaná na 19. 4. 2020

naše pravidelné shromáždění můžete navštívit

každou neděli od 9.30 hodin