Kdo jsme?

Jsme křesťané a chceme jimi být nejen podle jména. Věříme, že záchrana před zlem v nás i kolem nás je jen v Ježíši Kristu. A nejen záchrana, ale i obnova všech věcí, viditelných i neviditelných. Naše víra je stručně vyjádřena v Apoštolském vyznání víry.

Organizačně jsme zařazeni do Církve Křesťanská společenství (CKS), která je církví registrovanou Ministerstvem kultury České republiky. Spolu s ostatními sbory a misijními skupinami CKS sdílíme společné hodnoty a pravidla společenství vyjádřená v Základním dokumentu a Hodnotách CKS (viz na stránkách www.kaes.cz). Usilujeme o spolupráci s ostatními křesťany ve městě a v regionu.